on 2018

Många småföretagare kan intyga vilken oerhörd nytta de har av factoring. Tillgången till kapital är redan begränsad för många av dessa företag och att då behöva vänta på att fakturorna ska bli betalda kan vara påfrestande. Genom att sälja fakturorna ökar kassaflödet och inkomsterna kan direkt återinvesteras i verksamheten. Som grädde på moset minskar bördan med...

Read More

on 2014

När kunder inte betalar räkningar i tid så kan man ju inte skicka hur många påminnelser som helst. Dessutom så kan det vara mycket tidskrävande att ringa och påpeka att räkningar inte betalts. Ingen tycker att det är roligt att behöva dra in Inkasso men samtidigt så kan man ju inte vänta hur länge som helst med att få betalt för tjänster och produkter. Har man en...

Read More

on 2013

Allt fler företag har börjat med så kallade e-fakturor, vilket är precis vad det låter som; elektroniska fakturor som minskar behovet av pappershantering och konventionell postgång. E-fakturor gör att fakturahanteringen går snabbare och smidigare och att risken för eventuella fel och problem minskar drastiskt. Till en början upplevde en del företag att den...

Read More